Pasantia clìnica de la Tècnica de PROMPT
28 de Abril al 2 de Mayo de Abril

A realizarse en Playa del Carmen Mèxico
VOLVER